Skip to content

V přípravě

Pozemky Heřmanice

Pozemky č. par.291-část, 288/1, 288/2, 286 a 285-část, vše k.ú. Heřmanice.

Pozemky tvoří jeden celek a vyplňují část území mezi silnicí II/37 a novou cyklostezkou v údolnici Labe, ve dvou výškových úrovních.

Pozemky jsou určené k výstavbě komerčního a sportovně rekreačního zařízení tj. skupinu budov a zařízení nabízejících veřejné stravování a ubytování (motorest) s nabídkou doplňkových služeb – např. konferenčním vybavením, čerpací stanicí pohonných hmot, prostorem pro krátkodobý oddech apod. Pozemky navazující na údolnici Labe lze využít pro umístění doplňkových zařízení k cyklostezce – alternativní rekreační zařízení, naučnou stezku apod.

A – pozemek č.par. 291-část:

  • zastavitelná plocha o výměře 4200 m2 pro veřejnou a komerční vybavenost, služby – ubytovací a restaurační zařízení,
  • zastavitelná plocha o výměře 8400 m2 pro dopravní infrastrukturu silniční – čerpací stanice PHM, služby motoristům, doplňkově individuální bydlení pro obsluhu v území

B – pozemky č.par. 288/1, 288/2, 286 a 285-část:

  • zastavitelná plocha 2000 m2 pro plochy hromadné rekreace s regulativem zastavitelnosti 50 % – klubovna, bydlení správce, víceúčelové hřiště, servisní základna pro vodáky a uživatele pěší – cyklostezky, informační centrum
  • zastavitelná plocha 7500 m2 pro plochy hromadné rekreace s přiměřeným podílem zastavění ( cca 5% ) – tábořiště pro vodáky, letní dětské tábory, kempování

Části A – B jsou provozně autonomní využívající společné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu – připojení na silnici I/37, parkoviště, propojení obou úrovní zástavby, připojení na pěší cyklostezku.

Pozemky lze rozdělit a prodat po částech.

Ke stažení

Studie proveditelnosti

Vizualizace zástavby

Schéma zástavby

Model

Fotogalerie